Духът на съвършенството

Интервю с дизайнера на Mercedes Роберт Лесник