Google обединява приложения

Gmail, Drive и Hangouts под една шапка