Октомврийският Esquire излезе

На корицата е Ованес Торосян