Google обединява приложения

Gmail, Drive и Hangouts под една шапка

Можеш ли като Фреди?

Приложение ти помага да сравниш гласа си с този на Фреди Мъркюри