Голо тяло

Виж актови снимки на българи от началото на ХХ век

Георги Ст. Георгиев не е типичният фотограф, който можеш да си представиш. Той е военен фотограф, прави едни от първите аероснимки по време на Балканската война при обса-дата на Одрин. През първата световна война прави първите аероснимки на гр. Солун в тила на френската армия. Но това, с което променя представите за фотографията като изкуство в консервативна България от първата половина на ХХ век, са голи снимки на българи.

Голо тяло

В изложбата "Голо тяло", която вече е подредена в галерия Синтезис можеш да разгледаш избрани актови снимки, дело на смелия фотограф. Смел не защото е първият, който снима голо тяло у нас - най-вероятно има и други преди него. Смел, защото съумява да лансира жанра като легитимна сфера на творческа изява. През 20-те и 30-те години голотата е табу, срамно и интимно нещо, запазена територия само зад заключени врати. 

"Георги Ст. Георгиев вероятно е най-типичният представител на модернизма в българската фотография. И той си позволява да съчетае съдържащата се в иконографията на голото тяло съпротива срещу традиционния морал с възможностите на фотографията, която сама по себе си е мощно средство за модернизация на културата. Актовите му фотографии, разчетени в по-широк контекст, участват в прехода, осъществяващ се у нас между двете световни войни, от традиционна към модерна култура.

Nude

Георги Ст. Георгиев залага на символизма, който му е най-близък като художествен почерк. Символизациите вървят по две линии. Първата е присъща за символизма във всички изкуства и се изразява във въвеждането на митологични, фолклорни и приказни матрици. Те поставят персонажите в някаква инфантилно-игрова ситуация, превръщат ги във възрастни деца, за които всичко, включително и собственото им присъствие в кадъра, е „на ужким”. Функцията на голотата в случая е да ги изключи от оби-чайния ред на нещата, да прекъсне връзката им с всекидневието и социалния свят.

Втората линия, присъща вече специално на фотографията, се определя от работата със светлината и ролята на сенките. Те, както може да се очаква, символизират скритата страна в човека, неговото второ, тъмно аз, което го дебне, изкушава и плаши. Голотата тук трябва да подскаже, че то е проекция на сексуалното, което е един от главните поводи за раздор между традиционната и модерната култура.

Nude

Във фотографиите си Георги Ст. Георгиев иска да помири естествената и скандалната голота. Нещо като да снимаш разсъблечени модели под зоркия поглед на собствената си съпруга, каквото, впрочем, действително е била практиката на първите актови фотографи у нас."
Георги Лозанов

Изложбата е в галерия Синтезис до 23 юни

ОЩЕ ОТ Музика

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Картина върху пясъка

Изкуството на Сам Дугадос трае до първия прилив

Да живеят съвпаденията

Един фотограф заснема удивителни фотографии, като разчита основно на въображение и съвпадение