Голо тяло

Виж актови снимки на българи от началото на ХХ век

Георги Ст. Георгиев не е типичният фотограф, който можеш да си представиш. Той е военен фотограф, прави едни от първите аероснимки по време на Балканската война при обса-дата на Одрин. През първата световна война прави първите аероснимки на гр. Солун в тила на френската армия. Но това, с което променя представите за фотографията като изкуство в консервативна България от първата половина на ХХ век, са голи снимки на българи.

Голо тяло

В изложбата "Голо тяло", която вече е подредена в галерия Синтезис можеш да разгледаш избрани актови снимки, дело на смелия фотограф. Смел не защото е първият, който снима голо тяло у нас - най-вероятно има и други преди него. Смел, защото съумява да лансира жанра като легитимна сфера на творческа изява. През 20-те и 30-те години голотата е табу, срамно и интимно нещо, запазена територия само зад заключени врати. 

"Георги Ст. Георгиев вероятно е най-типичният представител на модернизма в българската фотография. И той си позволява да съчетае съдържащата се в иконографията на голото тяло съпротива срещу традиционния морал с възможностите на фотографията, която сама по себе си е мощно средство за модернизация на културата. Актовите му фотографии, разчетени в по-широк контекст, участват в прехода, осъществяващ се у нас между двете световни войни, от традиционна към модерна култура.

Nude

Георги Ст. Георгиев залага на символизма, който му е най-близък като художествен почерк. Символизациите вървят по две линии. Първата е присъща за символизма във всички изкуства и се изразява във въвеждането на митологични, фолклорни и приказни матрици. Те поставят персонажите в някаква инфантилно-игрова ситуация, превръщат ги във възрастни деца, за които всичко, включително и собственото им присъствие в кадъра, е „на ужким”. Функцията на голотата в случая е да ги изключи от оби-чайния ред на нещата, да прекъсне връзката им с всекидневието и социалния свят.

Втората линия, присъща вече специално на фотографията, се определя от работата със светлината и ролята на сенките. Те, както може да се очаква, символизират скритата страна в човека, неговото второ, тъмно аз, което го дебне, изкушава и плаши. Голотата тук трябва да подскаже, че то е проекция на сексуалното, което е един от главните поводи за раздор между традиционната и модерната култура.

Nude

Във фотографиите си Георги Ст. Георгиев иска да помири естествената и скандалната голота. Нещо като да снимаш разсъблечени модели под зоркия поглед на собствената си съпруга, каквото, впрочем, действително е била практиката на първите актови фотографи у нас."
Георги Лозанов

Изложбата е в галерия Синтезис до 23 юни

ОЩЕ ОТ Музика

НАЙ-НОВО ОТ ESQUIRE

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Картина върху пясъка

Изкуството на Сам Дугадос трае до първия прилив

Да живеят съвпаденията

Един фотограф заснема удивителни фотографии, като разчита основно на въображение и съвпадение