Силата на равенството

Esquire вярва в равнопоставеността между мъжете и дамите, а последният доклад на Accenture Bulgaria "Getting to Equal 2019" недвусмислено доказва, че тя е жизненоважна за развитието на всеки бизнес

Равенството във всяка компания и бизнес организация, в която всеки има реална възможност да напредва и да се развива професионално и кариерно води до здрава работна среда и е сред основните генератори на иновации и растеж. Самата равнопоставеност на хората в екипа ги мотивира да се развиват като професионалисти, което, логично се отразява благотворно и на компанията. Това е доказано и с последния доклад на компанията Getting to Equal 2019. Според него в компаниите със стабилна култура на равенство и с еднакъв шанс на кариерно развитие за всички служители, креативната нагласа, способността им за иновации и работната мотивация на служителите е 6 пъти по-висока от компании, в които равенството не е водещ принцип.

Силата на равенството
Анна Марич и Петър Торнев от Accenture

Accenture стартира стратегия, която да подкрепи кариерното развитие на жените в областта на технологиите. „Кампанията за приобщаване ще обхване широк кръг от характеристики в различието – по отношение на възраст, способности, етническа принадлежност, раса, религия, полова идентичност, сексуална ориентация", коментира Петър Торнев, старши мениджър. В рамките на стратегията Accenture планира да проведе през май поредното издание на „ИТ академия", да организира срещи с жените с ИТ или технологичен профил, които по определени причини са се отказали от тази сфера на икономиката, както и конференцията Women in IT, насочена към дами в ИТ сферата.

ОЩЕ ОТ Автомобили

НАЙ-НОВО ОТ ESQUIRE

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Ретрото отново на мода

Ретро вълната е налице и в гейминга, а новата конзола Sega Genesis Mini ще те върне в добрите стари времена

Бъдещето е тук

Виж как десетина робота SpotMini дърпат цял камион без проблеми