Ние сме музика!

Къде е пресечната точка между науката за мозъка и психологията на музиката?