Живко Константинов

В изолацията на Антарктида се запознаваш със себе си